Đăng ký tên miền website

Tên miền Việt Nam
Phí khởi tạo Phí duy trì /năm
.vn
350.000đ
480.000đ
.com.vn | .net.vn | .biz.vn
350.000đ
350.000đ
.name.vn
30.000đ
30.000đ
.org.vn | .gov.vn
Chủ thể phải là Cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước mới được phép đăng ký.
| .edu.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .ac.vn | .health.vn | Tên miền địa giới hành chính
200.000đ
200.000đ
Tên miền địa giới hành chính 200.000 đ 200.000đ
Tên miền Quốc Tế Thông dụng
Phí khởi tạo Phí Đăng Ký Phí duy trì /năm
.com
Free
280.000đ
280.000đ
.net
Free
280.000đ
280.000đ
.org
Free
300.000đ
300.000đ
.work
Free
170.000đ
170.000đ
.click
Free
237.000đ
237.000đ