Landing Page là một trang có giao diện, nội dung, tên miền giống như một trang web bình thường và chỉ tập chung vào một nội dung sản phẩm/ dự án/ dịch vụ cụ thể.

[wcas-search-form]